Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 24 (có đáp án): Các bằng chứng tiến hóa

  • 3050 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Câu 2:

Trong tiến hóa, các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Bằng chứng sinh học phân tử là những điểm giống và khác nhau giữa các loài về?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Thành phần axit amin ở chuỗi β-Hb ở người và tinh tinh giống nhau chứng tỏ 2 loài này có cùng nguồn. Đây là ví dụ về

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Cấu tạo khác nhau về chi tiết các cơ quan tương đồng là do?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận