Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 25-26 (có đáp án): Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn (phần 3)

  • 1193 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là

Xem đáp án

Đáp án: A

Nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là đột biến


Câu 2:

Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án: C

Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là quần thể


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận