Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 3 (có đáp án): Điều hòa hoạt động gen

  • 4611 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactozo của vi khuẩn E. coli diễn ra ở cấp độ nào?

Xem đáp án

Đáp án C

- Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế bám được vào vị trí O khiến ARN pôlimeraza không thể tiến hành quá trình phiên mã.

- Khi mỗi trường có có lactôzơ, prôtêin ức chế không bám được vào vị trí O khiến ARN pôlimeraza bám được vào vị trí P và thực hiện được quá trình phiên mã.

→ Như vậy, trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactôzơ của vi khuẩn E. coli diễn ra phụ thuộc vào việc ARN pôlimeraza có thực hiện được quá trình phiên mã hay không → Cơ chế điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactôzơ của vi khuẩn E. coli diễn ra ở cấp độ phiên mã.


Câu 2:

Mối tương quan giữa protein ức chế với vùng vận hành O được thể hiện như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Mối tương quan giữa prôtêin ức chế với vùng vận hành O: Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành O, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.

Mối tương quan giữa protein ức chế với vùng vận hành O được thể hiện như thế nào? (ảnh 1)


Câu 3:

Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì

Xem đáp án

Đáp án C

- Tế bào chỉ tổng hợp prôtêin cần thiết vào lúc thích hợp với một lượng cần thiết → Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì chỉ có một số gen hoạt động còn phần lớn các gen ở trạng thái không hoạt động hoặc hoạt động rất yếu.

- Nhờ quá trình điều hòa hoạt động của gen, tế bào có thể nhận biết được thời điểm nào thì gen cần hoạt động hay không cần hoạt động.


Câu 4:

Trình tự các thành phần cấu tạo của một operon là

Xem đáp án

Đáp án B

Trình tự các thành phần cấu tạo của một Opêron là: Vùng khởi động → vùng vận hành → nhóm gen cấu trúc. Gen điều hòa không nằm trong cấu trúc của Opêron.

Trình tự các thành phần cấu tạo của một operon là (ảnh 1)


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân thực?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Một phần nhỏ các trình tự nucleotit trên ADN được mã hóa , còn lại ở trạng thái không hoạt động hoặc giữ chức năng điều hòa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

10 tháng trước

Nguyễn Hòa

T

10 tháng trước

Thư Thư

Q

8 tháng trước

Quàng Thị Thúy Thân

Ok

Bình luận


Bình luận