Trắc nghiệm Sinh học 12 (có đáp án): Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen (P1)

  • 1093 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:

Xem đáp án

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng

Theo trình tự truyền thông tin di truyền từ gen biểu hiện thành tính trạng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Mối quan hệ từ gen đến tính trạng được truyền thông qua

Xem đáp án

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng

Theo trình tự truyền thông tin di truyền từ gen biểu hiện thành tính trạng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường sống và kiểu hình?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Kiểu hình của cơ thể là kết quả của

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Thỏ Himalaya bình thường có lông trắng, riêng chòm tai, chóp đuôi, đầu bàn chân và mõm màu đen. Nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì:

Xem đáp án

Ở thỏ Himalaya bình thường, các vị trí tiếp xúc với nhiệt độ thấp sẽ mọc ra màu lông đen do có khả năng tổng hợp được sắc tố melanin. Tính trạng màu lông của thỏ chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường, nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì lông mọc ở đó lại có màu đen.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận