Câu hỏi:

01/10/2022 831

b) Cho C^=40°. Tính số đo của B^,BDA^,DAC^.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) • Do B^+C^=90°  (chứng minh câu a) nên B^=90°C^.

C^=40°  nên B^=90°40°=50° .

• Do C^+CAH^=90° (chứng minh câu a)

Nên CAH^=90°C^=90°40°=50° .

Mà AD là tia phân giác của  CAH^(giả thiết)

Do đó DAC^=DAH^=CAH^2=50°2=25° .

• Do ADH^+DAH^=90°  (chứng minh câu a)

Nên ADH^=90°DAH^=90°25°=65°  hay BDA^=65°.

Vậy B^=50°,  BDA^=65°,  DAC^=25°.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H, AD là tia phân giác của HAC^  (Hình 4)

Media VietJack

a) Tìm các cặp góc có tổng số đo bằng 90°.

Xem đáp án » 01/10/2022 1,955

Câu 2:

Bạn Bình phát biểu: “Không có tam giác ABC nào mà A^=3B^,  B^=3C^   và C^=14° ”. Phát biểu của bạn Bình có đúng không? Vì sao?

Xem đáp án » 01/10/2022 1,739

Câu 3:

Quan sát Hình 3.

Media VietJack

a) Tính các số đo x, y, z.

Xem đáp án » 01/10/2022 1,340

Câu 4:

Cho tam giác ABC. Kẻ HB vuông góc với AC tại H. Kẻ CK vuông góc với AB tại K, BH cắt CK tại I (Hình 5).

Media VietJack

Nếu A^<90° thì khi đó ta có:

Xem đáp án » 01/10/2022 1,120

Câu 5:

Cho tam giác ABC, tia phân giác của BAC^  cắt cạnh BC tại D. Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC, biết ADB^=80°B^=1,5C^ .

Xem đáp án » 01/10/2022 870

Câu 6:

Tính số đo các góc của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

a) A^=B^=C^ ;

Xem đáp án » 01/10/2022 859

Bình luận


Bình luận