Câu hỏi:

05/01/2023 106

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình đa diện?

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình đa diện?   (ảnh 1)


Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình 1 không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của 4 đa giác, loại A.

Hình 2 không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của 3 đa giác, loại B.

Hình 4 không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của 4 đa giác, loại D.

Hình 3 là hình đa diện vì nó thỏa mãn khái niệm hình đa diện.

Chọn C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình lăng trụ có 45 cạnh có bao nhiêu mặt?

Xem đáp án » 08/01/2023 1,262

Câu 2:

Cho khối chóp có đáy là n - giác . Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 08/01/2023 859

Câu 3:

Hình chóp có 2020 cạnh thì có bao nhiêu đỉnh?

Xem đáp án » 08/01/2023 712

Câu 4:

Các khối đa diện đều mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của ba mặt thì số đỉnh Đ và số cạnh C  của các khối đa diện luôn thỏa mãn

Xem đáp án » 08/01/2023 695

Câu 5:

Một hình lăng trụ có 2020 mặt. Hỏi hình lăng trụ đó có bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án » 08/01/2023 595

Câu 6:

Cho khối chóp có đáy là một thập giác. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 08/01/2023 583

Câu 7:

Các khối lập phương đen và trắng xếp chồng lên nhau xen kẽ màu tạo thành một khối rubik 7×5×7 (như hình vẽ).

Các khối lập phương đen và trắng xếp chồng lên nhau xen kẽ màu tạo thành một khối rubik 7. 5. 7  (như hình vẽ). (ảnh 1)

Gọi x là số khối lập phương nhỏ màu đen, y khối lập phương nhỏ màu trắng.

Giá trị x -y là

Xem đáp án » 08/01/2023 517

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK