Câu hỏi:

08/01/2023 331

Cho hình đa diện như hình vẽ bên. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng nối 2 đỉnh của hình đa diện nhưng không là cạnh của hình đa diện?

Cho hình đa diện như hình vẽ bên. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng nối 2 đỉnh của hình đa diện nhưng không là cạnh của hình đa diện? (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có khối đa 20 mặt có 12 đỉnh.

Số đoạn thẳng được tạo thành 12 đỉnh trên là C122 cạnh.

Số cạnh của khối 20 mặt trên là 30 cạnh.

Vậy số đoạn thẳng nối hai đỉnh của hình đa diện nhưng không phải là cạnh của hình đa diện là C12230=36.

Chọn C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình lăng trụ có 45 cạnh có bao nhiêu mặt?

Xem đáp án » 08/01/2023 1,238

Câu 2:

Cho khối chóp có đáy là n - giác . Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 08/01/2023 846

Câu 3:

Hình chóp có 2020 cạnh thì có bao nhiêu đỉnh?

Xem đáp án » 08/01/2023 707

Câu 4:

Các khối đa diện đều mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của ba mặt thì số đỉnh Đ và số cạnh C  của các khối đa diện luôn thỏa mãn

Xem đáp án » 08/01/2023 677

Câu 5:

Một hình lăng trụ có 2020 mặt. Hỏi hình lăng trụ đó có bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án » 08/01/2023 585

Câu 6:

Cho khối chóp có đáy là một thập giác. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 08/01/2023 571

Câu 7:

Các khối lập phương đen và trắng xếp chồng lên nhau xen kẽ màu tạo thành một khối rubik 7×5×7 (như hình vẽ).

Các khối lập phương đen và trắng xếp chồng lên nhau xen kẽ màu tạo thành một khối rubik 7. 5. 7  (như hình vẽ). (ảnh 1)

Gọi x là số khối lập phương nhỏ màu đen, y khối lập phương nhỏ màu trắng.

Giá trị x -y là

Xem đáp án » 08/01/2023 514

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK