Câu hỏi:

09/01/2023 69

Trong các hình dưới đây hình nào không phải khối đa diện lồi?

Trong các hình dưới đây hình nào không phải khối đa diện lồi? (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đường nối đoạn MN không thuộc khối hình 4 nên hình 4 không phải khối đa diện lồi.

Chọn D.

Trong các hình dưới đây hình nào không phải khối đa diện lồi? (ảnh 2)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khối đa diện đều loại {3;4}. Tổng các góc phẳng tại một đỉnh của khối đa điện đó bằng

Xem đáp án » 09/01/2023 653

Câu 2:

Tổng các góc của tất cả các mặt của khối đa diện đều loại {3;5} là

Xem đáp án » 09/01/2023 334

Câu 3:

Hình tứ diện đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem đáp án » 09/01/2023 323

Câu 4:

Cho khối đa diện đều {p;q}, chỉ số p là

Xem đáp án » 09/01/2023 200

Câu 5:

Cho hình thập nhị diện đều (tham khảo hình vẽ bên). Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng có chung một cạnh của thập nhị diện đều bằng

Cho hình thập nhị diện đều (tham khảo hình vẽ bên). Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng có chung một cạnh của thập nhị diện đều bằng (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/01/2023 163

Câu 6:

Tổng diện tích tất cả các mặt của hình tứ diện đều cạnh a bằng

Xem đáp án » 09/01/2023 151

Câu 7:

Khối đa diện nào có số đỉnh nhiều nhất?

Xem đáp án » 09/01/2023 114

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK