Câu hỏi:

11/01/2023 63

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x2x2  trên (2; 6) là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=fx  liên tục trên đoạn 1;  1  và có đồ thị như hình vẽ.

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [-1,1] và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 1)

Gọi Mm lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn 1;  1 . Giá trị của Mm  bằng

Xem đáp án » 15/01/2023 3,366

Câu 2:

Cho đồ thị hàm số y=f'x  như hình vẽ

Cho đồ thị hàm số y=f'(x)  như hình vẽ Hàm số y=f(x) đạt giá trị lớn nhất trên khoảng [1,3] tại x0 . (ảnh 1)

Hàm số y=fx  đạt giá trị lớn nhất trên khoảng 1;  3  tại x0 . Khi đó giá trị của x022x0+2019  bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 15/01/2023 1,692

Câu 3:

Mệnh đề nào sau đây là đúng với hàm số y=x+1x2+5  trên tập xác định của nó?

Xem đáp án » 11/01/2023 1,518

Câu 4:

Cho hàm số y=sin2xm+1sinx+2m+2sinx2  (với m là tham số thực).

Giá trị lớn nhất của hàm số đạt giá trị nhỏ nhất khi m bằng

Xem đáp án » 15/01/2023 720

Câu 5:

Cho hàm số   y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Khi đó hàm số y=f(2x2)  đạt giá trị nhỏ nhất trên 0;2  bằng
Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Khi đó hàm số y=f(2-x^2) đạt giá trị nhỏ nhất trên [0,căn 2] bằng (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/01/2023 708

Câu 6:

Cho hàm số y=f(x) , biết hàm số y=f'(x)  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số y=f(x)  đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn 12;32  tại điểm nào sau đây?

Cho hàm số y=f(x) , biết hàm số y=f'(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số y=f(x) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [1/2,3/2] tại điểm nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/01/2023 593

Câu 7:

Biết hàm số y=x3+3mx2+32m1x+1  (với m là tham số) trên đoạn [-2; 0] đạt giá trị lớn nhất bằng 6. Các giá trị của tham số m

Xem đáp án » 14/01/2023 571

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK