Câu hỏi:

16/05/2021 1,793

Cho hàm số y = f (x) nghịch biến và có đạo hàm trên (-5;5). Khi đó:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì y = f(x) nghịch biến trên (-5;5) nên  f'x0,x-5;5

Vậy  f'00

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số y = f (x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/05/2021 8,925

Câu 2:

Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục trên -;+, có bảng biến thiên như hình sau. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/05/2021 815

Câu 3:

Với giá trị nào của m thì hàm số y=m+1x+2m+2x+m nghịch biến trong khoảng -1;+?

Xem đáp án » 16/05/2021 733

Câu 4:

Cho hàm số đa thức f (x) có đạo hàm trên R. Biết f0=0 và đồ thị hàm số y = f'(x) như hình sau:

Hàm số gx=4fx+x2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 16/05/2021 611

Câu 5:

Cho hàm số y = f (x) xác định và có đạo hàm f'x=5x2 trên R. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án » 16/05/2021 603

Câu 6:

Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng:

Xem đáp án » 16/05/2021 497

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK