Câu hỏi:

12/07/2024 348

Tìm hiểu về mức độ yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

STT

Tuổi

Giới tính

Sở thích

1

14

Nam

Thích

2

14

Nam

Rất thích

3

14

Nữ

Không thích

4

12

Nữ

Thích

5

15

Nam

Rất thích

6

14

Nữ

Không quan tâm

7

12

Nam

Không thích

8

14

Nữ

Không quan tâm

Hãy cho biết

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 học sinh trên.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 học sinh trên là: rất thích, thích, không thích, không quan tâm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

c) Dữ liệu nào là định tính, dữ liệu nào là định lượng?

Xem đáp án » 12/07/2024 990

Câu 2:

Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Bảng dữ liệu về số loại xe gửi trong nhà xe của chung cư A

Loại xe

Số lượng

Tỉ số phần trăm

Xe đạp

22

12%

Xe gắn máy

145

80%

Ô tô

15

18%

Tổng

182

110%

Xem đáp án » 12/07/2024 932

Câu 3:

Tìm hiểu về khả năng chạy 100 m của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

Khả năng chạy 100 m

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số bạn nam được đánh giá

3

4

6

7

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

Xem đáp án » 12/07/2024 625

Câu 4:

b) Dữ liệu trên có đại diện cho học sinh lớp 7C hay không?

Xem đáp án » 12/07/2024 618

Câu 5:

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện trường Nguyễn Du

Loại sách

Tỉ số phần trăm

Sách giáo khoa

45%

Truyện tranh

20%

Sách tham khảo

15%

Các loại sách khác

40%

Xem đáp án » 12/07/2024 394

Câu 6:

Khả năng viết email của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

Khả năng viết email

Chưa biết viết

Biết viết

Khá

Tốt

Số bạn nữ đạt

3

7

5

4

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

Xem đáp án » 12/07/2024 351

Bình luận


Bình luận