Câu hỏi:

04/08/2022 916

Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Bảng dữ liệu về số loại xe gửi trong nhà xe của chung cư A

Loại xe

Số lượng

Tỉ số phần trăm

Xe đạp

22

12%

Xe gắn máy

145

80%

Ô tô

15

18%

Tổng

182

110%

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tổng số lượng của các loại xe là:

22 + 145 + 15 = 182.

Do đó dữ liệu về số lượng hợp lí.

Tỉ số phần trăm của xe đạp so với tổng số xe là:

22182.100%12%

Tỉ số phần trăm của xe gắn máy so với tổng số xe là:

145182.100%80%

Tỉ số phần trăm của ô tô so với tổng số xe là:

15182.100%8%

Do đó dữ liệu về tỉ số phần trăm của ô tô chưa hợp lí dẫn đến tổng tỉ số phần trăm (110% vượt quá 100%) cũng chưa hợp lí.

Vậy dữ liệu về tỉ số phần trăm chưa hợp lí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

c) Dữ liệu nào là định tính, dữ liệu nào là định lượng?

Xem đáp án » 04/08/2022 933

Câu 2:

b) Dữ liệu trên có đại diện cho học sinh lớp 7C hay không?

Xem đáp án » 04/08/2022 606

Câu 3:

Tìm hiểu về khả năng chạy 100 m của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

Khả năng chạy 100 m

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số bạn nam được đánh giá

3

4

6

7

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

Xem đáp án » 04/08/2022 605

Câu 4:

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện trường Nguyễn Du

Loại sách

Tỉ số phần trăm

Sách giáo khoa

45%

Truyện tranh

20%

Sách tham khảo

15%

Các loại sách khác

40%

Xem đáp án » 04/08/2022 384

Câu 5:

Khả năng viết email của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

Khả năng viết email

Chưa biết viết

Biết viết

Khá

Tốt

Số bạn nữ đạt

3

7

5

4

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

Xem đáp án » 04/08/2022 344

Câu 6:

Tìm hiểu về mức độ yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

STT

Tuổi

Giới tính

Sở thích

1

14

Nam

Thích

2

14

Nam

Rất thích

3

14

Nữ

Không thích

4

12

Nữ

Thích

5

15

Nam

Rất thích

6

14

Nữ

Không quan tâm

7

12

Nam

Không thích

8

14

Nữ

Không quan tâm

Hãy cho biết

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với việc đọc sách trong thư viện của 8 học sinh trên.

Xem đáp án » 04/08/2022 338

Bình luận


Bình luận