Câu hỏi:

04/08/2022 203

Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau:

Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau: (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân tích biểu đồ trên ta nhận thấy:

– Biểu đồ biểu diễn nhiệt độ trung bình của mỗi tháng trong năm 2021 tại thành phố Đà Lạt.

– Đơn vị thời gian là tháng.

– Tháng 4 có nhiệt độ trung bình cao nhất (19,1 °C).

– Tháng 12 có nhiệt độ trung bình thấp nhất (15,7 °C).

– Nhiệt độ trung bình tăng từ tháng 1 đến tháng 4 (từ 16,1 °C lên 19,1 °C) và từ tháng 8 đến tháng 9 (từ 18,2 °C lên 18,7 °C).

– Nhiệt độ trung bình giảm từ tháng 4 đến tháng 8 (từ 19,1 °C xuống 18,2 °C) và từ tháng 9 đến tháng 12 (từ 18,7 °C xuống 15,7 °C).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau:

Số học sinh đạt điểm giỏi môn Văn trong 4 tháng học kì I của khối lớp 7

Tháng

Số học sinh

9

15

10

24

11

20

12

36

Xem đáp án » 04/08/2022 712

Câu 2:

b) Tính sĩ số của lớp.

Xem đáp án » 04/08/2022 395

Câu 3:

Hãy đọc dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ đoạn thẳng sau và ghi vào bảng thống kê tương ứng.

Hãy đọc dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ đoạn thẳng sau và ghi vào bảng  (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/08/2022 301

Câu 4:

Đọc các thông tin được ghi trong biểu đồ hình quạt tròn sau và lập bảng thống kê tương ứng.

Đọc các thông tin được ghi trong biểu đồ hình quạt tròn sau và lập bảng thống kê tương ứng. (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/08/2022 298

Câu 5:

Bảng dữ liệu sau cho biết số ổ bánh mì bán được tại căng tin trường Trung học cơ sở Quang Trung vào các ngày trong tuần vừa qua. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này.

Ngày

Số ổ bánh mì bán được tại căng tin

Thứ Hai

20

Thứ Ba

32

Thứ Tư

45

Thứ Năm

36

Thứ Sáu

25

Xem đáp án » 04/08/2022 249

Câu 6:

Vẽ biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Tổ

Số lượng điểm khá, giỏi môn Toán của tổ

Tỉ lệ phần trăm điểm khá, giỏi của mỗi tổ so với cả lớp

1

28

31%

2

34

38%

3

28

31%

Tổng

90

100%

Xem đáp án » 04/08/2022 237

Câu 7:

Tìm hiểu về khả năng tự nấu cơm của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

Khả năng tự nấu cơm

Không đạt

Đạt

Giỏi

Xuất sắc

Số bạn tự đánh giá

20

10

6

4

a) Hãy phân loại dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

Xem đáp án » 04/08/2022 211

Bình luận


Bình luận