15 câu trắc nghiệm Axit, bazơ, muối cực hay có đáp án

  • 8525 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Axit nào sau đây là axit một nấc?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđroxit lưỡng tính ?

Xem đáp án

Đáp án B

Các hiđroxit lưỡng tính: ZnOH2, SnOH2, PbOH2


Câu 4:

Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Bazơ là chất khi tan trong nước phân li cho anion OH-


Câu 5:

Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

A sai vì muối là những hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+ ) và anion gốc axit.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

17%

17%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Quỳnh Phạm

2 năm trước

Đức Nguyễn

H

2 năm trước

Hoa Xuân Nhật Minh

2 năm trước

Quyên

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Trà My

L

1 năm trước

Lê Thị Phương

Bình luận


Bình luận

Trọng Hải
21:31 - 30/08/2021

đề hỏi chả gãy góc j]