Bài 15: CACBON

  • 2054 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

3C + 4Alto  Al4C3

Trong phản  ứng, số oxi hóa của C giảm từ 0 xuống -4 do đó C thể hiện tính oxi hóa.


Câu 2:

Chất nào sau đây không phải dạng thù hình của cacbon ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Công thức phân tử CaCO3  tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 4:

Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc , H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trong phản  ứng của Al với C thì C đóng vai trò là chất oxi hóa, còn ở các phản ứng của C với các chất còn lại thì C thể hiện tính khử.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

B sai vì cacbon chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Lam Anh Nguyen

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Xuân Phát
15:34 - 20/12/2020

Sao em k xem đc đáp án Ạ