Bài 15: CACBON

  • 5420 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

3C + 4Alto  Al4C3

Trong phản  ứng, số oxi hóa của C giảm từ 0 xuống -4 do đó C thể hiện tính oxi hóa.


Câu 2:

Chất nào sau đây không phải dạng thù hình của cacbon ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Công thức phân tử CaCO3  tương ứng với thành phần hóa học chính của loại đá nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B 


Câu 4:

Cho cacbon lần lượt tác dụng với Al, H2O, CuO, HNO3 đặc , H2SO4 đặc, KClO3, CO2 ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng mà trong đó cacbon đóng vai trò chất khử là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trong phản  ứng của Al với C thì C đóng vai trò là chất oxi hóa, còn ở các phản ứng của C với các chất còn lại thì C thể hiện tính khử.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

B sai vì cacbon chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lam Anh Nguyen

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Xuân Phát
15:34 - 20/12/2020

Sao em k xem đc đáp án Ạ