15 câu trắc nghiệm Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ cực hay có đáp án

  • 2400 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Trộn hai dung dịch BaHCO32NaHSO4 có cùng nồng độ mol với nhau theo tỉ lệ thể tích 1 : 1 thu được kết tủa  và dung dịch. Bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự điện li của nước, các ion có mặt trong dung dịch Y là

Xem đáp án

Đáp án C

Ba(HCO3)2 + NaHSO4® BaSO4 ↓+ NaHCO3 + CO2 ↑+ H2O

Vậy sau phản ứng, trong dung dịch còn lại các ion Na+ và HCO3-.


Câu 5:

Chỉ dùng quỳ tím, có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận