16 câu trắc nghiệm Axit nitric và muối nitrat cực hay có đáp án

  • 5636 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ

Xem đáp án

Chọn C

Để điều chế một lượng nhỏ HNO3 trong phòng thí nghiệm người ta đun hỗn hợp NaNO3 (hoặc KNO3) tinh thể với HNO3 đặc.


Câu 2:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa ?

Xem đáp án

Chọn B

Fe2O3 + 6HNO32Fe(NO3)3 + 3H2O

 

Trong phản ứng này HNO3 đóng vai trò như một axit thông thường.


Câu 3:

Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau : MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

Xem đáp án

Chọn D

Dùng HNO3 có thể nhận biết được cả 4 chất.

Hiện tượng:

+ Chất rắn tan dần, có khí không màu thoát ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ Chất rắn tan dần, thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí , dung dịch thu được màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

+ Chất rắn tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

+ Chất rắn tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3  (không màu) + 3H2O


Câu 4:

HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn D

Loại A do BaSO4 không tác dụng với HNO3

Loại B do Au không tác dụng với HNO3

Loại C do Pt không tác dụng với HNO3


Câu 5:

Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2, O2

Xem đáp án

Chọn D

Muối nitrat của các kim loại đứng sau Cu trong dãy hoạt động bị nhiệt phân cho sản phẩm là kim loại, khí NO2, O2.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

2 năm trước

Quang Lương Chí

Bình luận


Bình luận

Quang Thiên Trương
16:54 - 13/08/2020

Câu A cũng đúng mà .

Đàm Thư Mặc
21:08 - 09/11/2020

ạ luân tạo oxit kim loại tương ứng chứ??? :)))