16 câu trắc nghiệm Axit nitric và muối nitrat cực hay có đáp án

  • 5157 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ

Xem đáp án

Chọn C

Để điều chế một lượng nhỏ HNO3 trong phòng thí nghiệm người ta đun hỗn hợp NaNO3 (hoặc KNO3) tinh thể với HNO3 đặc.


Câu 2:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa ?

Xem đáp án

Chọn B

Fe2O3 + 6HNO32Fe(NO3)3 + 3H2O

 

Trong phản ứng này HNO3 đóng vai trò như một axit thông thường.


Câu 3:

Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau : MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

Xem đáp án

Chọn D

Dùng HNO3 có thể nhận biết được cả 4 chất.

Hiện tượng:

+ Chất rắn tan dần, có khí không màu thoát ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ Chất rắn tan dần, thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí , dung dịch thu được màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

+ Chất rắn tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

+ Chất rắn tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3  (không màu) + 3H2O


Câu 4:

HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn D

Loại A do BaSO4 không tác dụng với HNO3

Loại B do Au không tác dụng với HNO3

Loại C do Pt không tác dụng với HNO3


Câu 5:

Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2, O2

Xem đáp án

Chọn D

Muối nitrat của các kim loại đứng sau Cu trong dãy hoạt động bị nhiệt phân cho sản phẩm là kim loại, khí NO2, O2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quang Lương Chí

Bình luận


Bình luận

Quang Thiên Trương
16:54 - 13/08/2020

Câu A cũng đúng mà .

Đàm Thư Mặc
21:08 - 09/11/2020

ạ luân tạo oxit kim loại tương ứng chứ??? :)))