16 câu trắc nghiệm axit nitric và muối nitrat cực hay

  • 2180 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2, O2

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận