16 câu trắc nghiệm Hệ thống hóa về hidrocacbon cực hay có đáp án

  • 2038 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phân biệt metan và etilen dùng dung dịch nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn A

Etilen làm mất màu dung dịch brom ở ngay điều kiện thường, còn metan thì không


Câu 2:

Để tách etilen ra khỏi hỗn  hợp gồm etilen và axetilen ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch

Xem đáp án

Chọn D

Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch AgNO3 trong NH3, axetilen phản ứng bị giữ lại trong dung dịch, etilen không phản ứng thoát ra khỏi dung dịch thu được etilen tinh khiết.

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 C2Ag2  + 2NH4NO3


Câu 3:

Cho các chất: etilen, axetilen, vinyl axetilen, but- 1-in, but-2-in. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3 / NH3 tạo kết tủa là

Xem đáp án

Chọn A

Các chất phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3 thu được kết tủa là: axetilen, vinyl axetilen, but- 1-in


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận