230 câu Lý thuyết Andehit, Xeton, Axit Cacboxylic có giải chi tiết (P1)

  • 5420 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Axit HCOOH không tác dụng được với?

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 2:

Oxit Y của một nguyên tố X ứng với hóa trị II có thành phần % theo khối lượng ca X là 42,86%. Trong các mệnh dề sau:

(I)    Y tan nhiều trong nước

(II)   Y có th điều chế trực tiếp từ phán ứng của X vi hơi nước nóng

(III)  Từ axit fomic có th điều chế được Y

(IV)  Từ Y bằng một phn ứng trực tiếp có thế điều chế được axit etanoic

(V)   Y là một khi không màu. không mùi. không vị. có tác dụng điều hóa không khí

 (VI) Hiđroxit cua X có tính axit mạnh hơn Axit silixic só

Số mệnh đđúng khi nói về X và Y là?

Xem đáp án

Đáp án là A

Gọi công thức của Y là XO:

Vì X chiếm 42,86% khối lượng oxit nên ta có :  XX+16=42,86100

      X= 12 ( C )

ð Vậy Y là CO

I.      I. Y tan nhiều trong nước ( sai)

II.       II.Y có thể điều chế trực tiếp từ X qua hơi nước nóng ( đúng)

               C + H2  CO + H2       

III.      III.Từ axit foocmic có thể điều chế được Y  ( đúng)

H          COOH          CO + H2O

IV.        IV Từ Y bằng 1 phản ứng trực tiếp có thể điều chế được axit etanoic ( đúng)

             CO + CH3OH         CH3COOH

V    V. Y là 1 chất khí không màu không mùi không vị, có tác dụng điêu hòa không khí( sai)

  VI. Hidroxit của X có tính axit mạnh hơn axitt silixic( SAI)


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit mạch hở X thì thu được số mol nước bằng số mol CO2. X thuộc dãy đồng đẳng nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

nH2O=nCO2 k = 1

andehit no, đơn chức, mạch hở


Câu 5:

Sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần của lực axit:

(1)CH3COOH   (2)C2H3COOH  (3)H2O  (4)Phenol

Xem đáp án

Đáp án C

-         Trong các chất đã cho ta có:

+H2O trung hòa, không có tính ãit

+ Phenol do có nhóm hút e lên có tính axit yếu

+ 2 axit C2H3COOH và CH3COOH, axit C2H3COOH có mạch chính dài hơn nên tính axit mạnh hơn CH3COOH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận