4 câu trắc nghiệm Thực hành Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho cực hay có đáp án

  • 1695 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Người ta thu đầy khí X rồi nút bình bằng nút cao su có cắm một ống thủy tinh vuốt nhọn (hình bên). Sau đó cho đầu ống thủy tinh vào trong một chậu nước có phenolphlatein thấy các tia nước màu hồng bắn mạnh vào trong bình. Khí X là

Xem đáp án

Chọn D

Khí X là NH3.

Giải thích thí nghiệm: Do khí NH3 tan nhiều trong nước tạo ra sự giảm áp suất mạnh trong bình, áp suất của khí quyển đã đẩy nước vào thế chỗ của khí NH3 đã hòa tan.

Dung dịch thu được có tính bazơ nên làm hồng phenolphtalein.


Câu 3:

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác khí X tác dụng với dung dịch NaOH thì có mùi khai thoát ra. Chất X là

Xem đáp án

Chọn B

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với X thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí → trong X chứa ion nitrat.

X phản ứng với NaOH có khí mùi khai thoát ra → X có chứa ion amoni.


Câu 4:

Trong mỗi chén sứ X, Y, Z đựng 1 loại muối nitrat. Nung các chén ở nhiệt độ cao trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi làm nguội chén nhận thấy: trong chén X không còn lại dấu vết gì, trong chén Y còn lại chất rắn màu trắng, trong chén Z còn lại chất rắn màu đen tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch có màu lam. Các muối nitrat lần lượt là

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận