75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản (P1)

  • 9744 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Phản ứng benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Phương pháp chủ yếu để chế biến dầu mỏ là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Chất cấu tạo như sau có tên gọi là gì ?

 Chất cấu tạo như sau có tên gọi là gì ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận