Bài tập Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic có giải chi tiết (mức độ thông hiểu)

  • 710 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

X là một axit hữu cơ thỏa mãn điều kiện sau : m gam X + NaHCO3 x mol CO2 ; m gam X + O2 x mol CO2. Công thức cấu tạo của X là :

Xem đáp án

Đáp án D

nCO2 = nCOOH (Phản ứng với NaHCO3)

nCO2 = nC(X) (phản ứng cháy)


Câu 3:

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Axit HCOOH không tác dụng được với?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Một axit no A có CTĐGN là C2H3O2. CTPT của axit A là

Xem đáp án

Đáp án B

CTTQ của axit no là CnH2n + 2 – 2kO2k

A có dạng (C2H3O2)n

=> 3n = 2.2n + 2 – 2n

=> n = 2

=> C4H6O4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận