Dạng 1: So sánh hai phân số cùng mẫu dương có đáp án

  • 1574 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b) 35    45

Xem đáp án

b) Ta có: 3 > 4 và 5 > 0 nên 35>-45 .


Câu 3:

c) 57  và  67

Xem đáp án
c) Ta có:  6 > 5 và 7 > 0 nên 57<67 

Câu 4:

d) 1537  và 2537

Xem đáp án

d) Ta có: 25> 1537> 0 nên 1537<2537


Câu 5:

So sánh các phân số sau đây

a)  34 và  1-4

Xem đáp án

Các phân số ở bài này chưa có mẫu dương, trước hết ta sẽ đưa chúng về các phân số có mẫu dương trước khi so sánh.

a) 14=14 ; Ta có: 3<1 và  4> 0 nên 34<1434<14 .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận