Bài tập Đại cương về Hóa học hữu cơ có giải chi tiết (mức độ nhận biết)

  • 3936 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau ?

Xem đáp án

Đáp án D

Đồng phân là các chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau


Câu 3:

Chất nào sau đây có số liên kết π nhiều nhất (mạch hở)?

Xem đáp án

Đáp án D

(pi + vòng) = ½ (2C + 2 – H – N)


Câu 5:

Cho thí nghiệm sau :

Phát biểu nào sau đây đúng :

 

Xem đáp án

Đáp án D

Tác dụng của CuSO4 là để xác định phản ứng xảy ra chưa (H2O làm CuSO4 -> CuSO4.5H2O màu xanh lam) và ngăn H2O ra ngoài, chỉ cho CO2 thoát ra.


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đào Xuân Nam

Bình luận


Bình luận