Bài tập: Mở rộng khái niệm phân số chọn lọc, có đáp án

  • 3034 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Viết phân số âm năm phần tám

Xem đáp án

Đáp án là C

Phân số âm năm phần tám được viết là -5/8


Câu 2:

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

Xem đáp án

Đáp án là B

    + 12/0 không phải phân số vì mẫu bằng 0

    + 3/0,25 không phải phân số vì mẫu số là số thập phân

    + 4,4/11,5 không phải phân số vì tử số và mẫu số là số thập phân

    + -4/5 là phân số vì -4; 5 ∈ Z và mẫu số là 5 khác 0


Câu 3:

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào?

Trắc nghiệm: Mở rộng khái niệm phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là C

Quan sát hình vẽ ta thấy nếu chia hình tròn làm 4 phần thì phần tô màu chiếm 3 phần

Vậy phân số biểu diễn phần tô màu là 3/4


Câu 4:

Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số : (-58):73

Xem đáp án

Đáp án là A

Phép chia (-58):73 được viết dưới dạng phân số là -58/73


Câu 5:

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào ?

Trắc nghiệm: Mở rộng khái niệm phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là B

Trong hình có 2 ô vuông tô màu và tổng tất cả 8 ô vuông nên phân số biểu thị là 2/8 = 1/4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Khuong Pham

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng
19:38 - 25/01/2021

hay

Hà Lê
22:10 - 06/03/2021

Hay

Yen Nguyen
16:29 - 18/10/2021

nu 968mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm