Bài tập Sự điện li có giải chi tiết (mức độ thông hiểu)

  • 3873 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các dung dịch : HNO3, NaCl, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là :

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Tập hợp các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Cho các dung dịch : Na2CO3 ; KCl ; CH3COONa ; NH4Cl ; NaHSO4 ; C6H5ONa. Các dung dịch có pH > 7 là

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận