Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

  • 2814 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phương trình 2H+ + S2-  H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Axit mạnh HNO3 và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ mol 0,1M và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Chọn B


Câu 5:

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án

Chọn C

Loại A, B và D do axit (HClO3), bazơ (Ba(OH)2), muối (MgCl2) phân li ra ion khi hòa tan trong nước


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thu Nhài

Bình luận


Bình luận