Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

  • 3456 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phương trình 2H+ + S2-  H2S là phương trình ion rút gọn của phản ứng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Axit mạnh HNO3 và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ mol 0,1M và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1) | Đề thi Hóa 11 có đáp án

Chọn B


Câu 5:

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Xem đáp án

Chọn C

Loại A, B và D do axit (HClO3), bazơ (Ba(OH)2), muối (MgCl2) phân li ra ion khi hòa tan trong nước


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thu Nhài

Bình luận


Bình luận