Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 528 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Benzen không tan trong nước vì lí do nào sau đây?

Xem đáp án

- Benzen không tan trong nước vì “Phân tử benzen là phân tử không phân cực, nước là dung môi có cực”.

- Chọn đáp án D.


Câu 2:

Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2CCH33 có tên gọi:

Xem đáp án

- Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3CHOHCH2CH2CCH33 có tên gọi 5,5 – đimetylhexan – 2 – ol.

- Chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho dãy các chất sau: HCHO, HCOOH, C2H2, CH3  CO  CH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng với AgNO3/ NH3 là:

Xem đáp án

- Chất trong dãy tham gia phản ứng với AgNO3/ NH3 là HCHO, HCOOH, C2H2.

- Chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận