Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 1839 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hiện tượng xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím là:

Xem đáp án

- Hiện tượng xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím là dung dịch KMnO4 bị mất màu.

- Chọn đáp án A.


Câu 2:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

Xem đáp án

- Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

- Chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận