Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 1)

  • 4990 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh trong dung môi nước?

Xem đáp án

Chọn D

NaCl là muối tan trong nước nên là chất điện li mạnh trong dung môi nước.


Câu 2:

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy có hiện tượng:

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bảo Cao văn
22:12 - 10/01/2021

Câu 8: sau phản ứng thu được dung dịch gồm
phải là Ca(HCO3)2
Nhưng đáp án lại có CaCO3, bộ CaCO3 tan à ?

Bảo Cao văn
22:12 - 10/01/2021

Câu 8: sau phản ứng thu được dung dịch gồm
phải là Ca(HCO3)2
Nhưng đáp án lại có CaCO3, bộ CaCO3 tan à ?