Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt có đáp án (Nhận biết)

  • 1281 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vì hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau nên hai góc kề nhau chưa chắc là hai góc kề bù. Do đó phương án A sai.

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180° nên phương án B sai.

Hai góc kề nhau chưa chắc đã bằng nhau nên phương án D sai.

Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và không có điểm trong chung nên phương án C đúng.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hai góc đối đỉnh là hai góc bằng nhau nên A đúng.

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia nên B đúng.

Media VietJack

Hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O (như hình vẽ trên). Ta có \({\widehat {\rm{O}}_1}\) và \({\widehat {\rm{O}}_2}\); \({\widehat {\rm{O}}_3}\) và \({\widehat {\rm{O}}_4}\) là hai cặp góc đối đỉnh. Do đó hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo thành hai cặp góc đối đỉnh nên C đúng.

Media VietJack

Quan sát hình vẽ trên có: \(\widehat {x{\rm{A}}z} = \widehat {{\rm{yAz}}}\) mà hai góc này ở vị trí kề nhau.

Do đó hai góc bằng nhau chưa chắc là hai góc ở vị trí đối đỉnh nên D sai.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 3:

Quan sát hình vẽ.

Media VietJack

Góc đối đỉnh với \(\widehat {{\rm{AOD}}}\)là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Ta có OC là tia đối của tia OA; OB là tia đối của OD do đó góc đối đỉnh với \(\widehat {{\rm{AOD}}}\)là \(\widehat {{\rm{BOC}}}\) nên B đúng.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Quan sát hình vẽ.

Media VietJack

Có tất cả bao nhiêu góc kề (không kể góc bẹt) với \(\widehat {{\rm{xOy}}}\)?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và không có điểm trong chung.

Do đó các góc kề với \(\widehat {{\rm{xOy}}}\)là: \(\widehat {{\rm{yOz}}}{\rm{; }}\widehat {{\rm{yOt}}}{\rm{; }}\widehat {{\rm{yOu}}}.\)

Vậy có tất cả 3 góc kề (không kể góc bẹt) với \(\widehat {{\rm{xOy}}}\).

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Quan sát hình vẽ ta thấy hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm A có \(\widehat {aAb} = 90^\circ .\)

Do đó B đúng.

Khi đó hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau, kí hiệu là a b.

Do đó A đúng.

Vậy cả A và B đều đúng, ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận