Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác có đáp án (Nhận biết)

  • 991 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mặt nào sau đây là mặt bên của hình lăng trụ đứng ABCD.HEFG?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Media VietJack

Hình lăng trụ đứng ABCABCD.HEFG có 4 mặt bên là: ABEH; BCFE; ADGH;CDGF.

Do đó ba đáp án A, B, C đều đúng.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 2:

Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên của hình lăng trụ đứng song song, bằng nhau và vuông góc với mặt đáy.

Do đó A, B, C đều đúng.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 3:

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình lăng trụ có hai đáy là những đa giác và các mặt bên là những hình chữ nhật.


Câu 4:

Hình lăng trụ đứng tam giác có tất cả bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Các cạnh của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF là: AB, BC, CA, DE, EF, FD, AD, BE, CF.

Vậy hình lăng trụ đứng tam giác có 9 cạnh.

Ta chọn đáp án B.


Câu 5:

Quan sát hình lăng trụ đứng tứ giác sau:

Media VietJack

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Theo hình vẽ ta thấy EB, HA, GD, FC là chiều cao của hình lăng trụ đứng.

Do đó EB = HA = GD = FC.

Vậy ta chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận