Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác có đáp án (Nhận biết)

  • 419 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mặt nào sau đây là mặt bên của hình lăng trụ đứng ABCD.HEFG?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Media VietJack

Hình lăng trụ đứng ABCABCD.HEFG có 4 mặt bên là: ABEH; BCFE; ADGH;CDGF.

Do đó ba đáp án A, B, C đều đúng.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 2:

Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên của hình lăng trụ đứng song song, bằng nhau và vuông góc với mặt đáy.

Do đó A, B, C đều đúng.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 3:

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình lăng trụ có hai đáy là những đa giác và các mặt bên là những hình chữ nhật.


Câu 4:

Hình lăng trụ đứng tam giác có tất cả bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Các cạnh của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF là: AB, BC, CA, DE, EF, FD, AD, BE, CF.

Vậy hình lăng trụ đứng tam giác có 9 cạnh.

Ta chọn đáp án B.


Câu 5:

Quan sát hình lăng trụ đứng tứ giác sau:

Media VietJack

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Theo hình vẽ ta thấy EB, HA, GD, FC là chiều cao của hình lăng trụ đứng.

Do đó EB = HA = GD = FC.

Vậy ta chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận