Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài tập cuối chương 4 (Nhận biết) có đáp án

  • 718 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180°.


Câu 2:

Cho các hình vẽ:

Cho các hình vẽ:  Tia Ot là tia phân giác của (ảnh 1)

Tia Ot là tia phân giác của

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tia Ot nằm trong góc kOd và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc kOt^=dOt^=40°

Do đó tia Ot là phân giác của góc kOd.


Câu 3:

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường TN866thẳng đó?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Theo Tiên đề Euclid: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thng đó.


Câu 4:

Cho hình vẽ:

Cho hình vẽ:   Góc đối đỉnh với góc bMa là  A. góc bMa’; B. góc a’Mb’; C. góc aMb’; D. góc aMb. (ảnh 1)

Góc đối đỉnh với góc bMa là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tia đối của tia Ma là tia Ma’; tia đối của tia Mb là tia Mb’.

Do đó, góc đối đỉnh với góc bMa là góc a’Mb’.


Câu 5:

Chứng minh định lí là một tiến trình

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Chứng minh định lí là một tiến trình lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận