Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Dạng 1. Vận dụng tiên đề Euclid về hai đường thẳng song song và chứng minh ba điểm thẳng hàng có đáp án

  • 654 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho AB // CD. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E. Chứng minh BE // CD.

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có hai đường thẳng AB và CD song song với nhau.

Mà E nằm trên tia đối của tia BA.

Theo tiên đề Euclid ta có: Qua B chỉ kẻ được duy nhất một đường thẳng song song với CD.

Suy ra BE song song với CD.


Câu 2:

Cho MN // PQ; NO // PQ. Chứng minh ba điểm M, N, O thẳng hàng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Media VietJack

Theo tiên đề Euclid: chỉ có một đường thẳng đi qua N và song song với PQ.

Mà hai đường thẳng MN và NO đều đi qua N và song song với PQ.

Suy ra hai đường thẳng MN và NO trùng nhau.

Do đó ba điểm M, N, O thẳng hàng.

Vậy ba điểm M, N, O thẳng hàng.


Câu 3:

Tiên đề Euclid được phát biểu là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Tiên đề Euclid được phát biểu là: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng nội dung tiên đề Euclid?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Phát biểu diễn đạt đúng nội dung tiên đề Euclid là: Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng đi qua M và song song với a là duy nhất. Do đó A đúng.

Phương án B sai vì có vô số đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.

Phương án C sai vì qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với a.

Vậy ta chọn A.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Biết AB // CD. Phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Ta có AB // CD.

Mà CD và CE cùng đi qua điểm C nên theo tiên đề Euclid chỉ có một đường thẳng qua C và song song với AB.

Suy ra AB // CE.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận