Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 3 có đáp án (Nhận biết)

  • 962 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Mặt BB’C’C là hình gì?

Media VietJack

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có các mặt bên đều là các hình chữ nhật nên mặt BB’C’C là hình chữ nhật.


Câu 2:

Thể tích của một hình lập phương có cạnh bằng a (cm) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Áp dụng công thức tính thể tích hình lập phương, ta có hể tích của một hình lập phương có cạnh bằng a (cm) là: V = a3 (cm3).


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Lăng trụ đứng tứ giác có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.


Câu 4:

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Mặt BB’C’C là hình gì?

Media VietJack

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có các mặt bên đều là các hình chữ nhật nên mặt BB’C’C là hình chữ nhật.


Câu 5:

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt bên đều là hình chữ nhật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận