Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 3 có đáp án (Nhận biết)

  • 526 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Mặt BB’C’C là hình gì?

Media VietJack

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có các mặt bên đều là các hình chữ nhật nên mặt BB’C’C là hình chữ nhật.


Câu 2:

Thể tích của một hình lập phương có cạnh bằng a (cm) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Áp dụng công thức tính thể tích hình lập phương, ta có hể tích của một hình lập phương có cạnh bằng a (cm) là: V = a3 (cm3).


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Lăng trụ đứng tứ giác có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.


Câu 4:

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Mặt BB’C’C là hình gì?

Media VietJack

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có các mặt bên đều là các hình chữ nhật nên mặt BB’C’C là hình chữ nhật.


Câu 5:

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt bên đều là hình chữ nhật.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận