Câu hỏi:

25/09/2022 225

Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm MxM,yM  với điểm M'x',y'  theo công thức x'=xM1y'=yM+2 . Tọa độ điểm A' là ảnh của điểm A(1;2) qua phép biến hình F

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vuông ABCD tâm O. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 25/09/2022 1,172

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 25/09/2022 844

Câu 3:

Phép vị tự tỉ số k0  biến hình vuông thành

Xem đáp án » 25/09/2022 815

Câu 4:

Mệnh đề nào là mệnh đề sai?

Xem đáp án » 25/09/2022 687

Câu 5:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ va;b  biến đường thẳng d1:x+y=0   thành  d'1: x+y-4=0  d2 :x-y+2=0thành :d'2 : x-y-8=0 . Giá trị m=a+b 

Xem đáp án » 25/09/2022 656

Câu 6:

Phép quay tâm O(0;0) góc quay 90° biến điểm A(0;5) thành điểm A' có tọa độ là

Xem đáp án » 25/09/2022 575

Câu 7:

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 25/09/2022 259

Bình luận


Bình luận