Câu hỏi:

03/01/2023 100

Cho hai số phức z1=2+3i, z2=45i. Số phức z=z1+z2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

z=z1+z2=2+3i+45i=22i.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho số phức z thỏa mãn z=10w=6+8iz¯+12i2. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức w là đường tròn có tâm là

Xem đáp án » 04/01/2023 955

Câu 2:

Cho  lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức 43i, 1+2ii, 1i. Số phức có điểm biểu diễn D sao cho ABCD là hình bình hành là

Xem đáp án » 04/01/2023 545

Câu 3:

Điểm biểu diễn của số phức z=123i

Xem đáp án » 03/01/2023 532

Câu 4:

Xét các số phức z thỏa mãn z68+z¯.i là số thực. Biết rằng  tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của z  là một đường tròn, có tâm I(a;b)  và bán kính R. Giá trị a + b + R bằng

Xem đáp án » 04/01/2023 522

Câu 5:

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z = 14 - 2i. Tổng phần thực và phần ảo của z¯ bằng

Xem đáp án » 03/01/2023 510

Câu 6:

Cho tam giác ABC có ba đỉnh A, B, C lần lượt là điểm biểu diễn hình học của các số phức z1=2i, z2=1+6i, z3=8+i. Số phức z4 có điểm biểu diễn hình học là trọng tâm của tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 04/01/2023 352

Câu 7:

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để có đúng hai số phức z thỏa mãn z2m1i=10 và z1+i=z¯2+3i?

Xem đáp án » 04/01/2023 341

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK