145 Bài tập Sự điện li ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 5763 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án A

Quá trình ở catot: Na+ + 1e → Na là sự khử ion Na+


Câu 3:

Chất nào sau đây là chât điện li?

Xem đáp án

Đáp án A

HCl


Câu 4:

Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được ?

Xem đáp án

Đáp án B

KHI tan trong nước các dung dịch có khả năng phân li ra ion là:

CH3OH không có khả năng phân li ion nên không dẫn điện.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Moon Băng Nhi

Hay

Bình luận


Bình luận

Moon Băng Nhi
22:37 - 08/03/2020

Tại sao không có NH3, thầy cô giải thích giúp em

trogiangvietjack
19:27 - 20/03/2020

Câu nào vậy