15 câu trắc nghiệm Andehit, Axit cacboxylic cực hay có đáp án

  • 1916 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Khi cho 1 mol X phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3 tạo 4 mol Ag. Công thức của anđehit là

Xem đáp án

A

Khi cho 1 mol X phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3 tạo 4 mol Ag → X là HCHO hoặc anđehit 2 chức.

Đốt cháy hoàn toàn anđehit X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O → X là HCHO.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận