15 câu trắc nghiệm Công thức phân tử hợp chất hữu cơ cực hay có đáp án

  • 4241 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tỉ khối hơi cuả chất X so với hiđro bằng 44. Phân tử khối của X là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Thể tích của 1,5 gam chất X bằng thể tích của 0,8 gam khí oxi (đktc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Phân tử khối của X là

Xem đáp án

Đáp án A

Do ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol.


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ) thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,7 gam N2 cùng nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của X

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt CTPT của X là CxHyOz

Do ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol.

nCO2= 6,7222,4=0,3 mol

nH2O=5,418= 0,3 mol


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận