15 câu trắc nghiệm Phenol cực hay có đáp án

  • 3142 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X (phân tử chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng. Mặt khác, X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án

Chọn B

Theo bài ra X có 1 nhóm – OH gắn trực tiếp vào vòng benzen, 1 nhóm – OH gắn với C mạch nhánh.

→ Công thức cấu tạo thu gọn của X là: HOC6H4CH2OH


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận