Bài 17. SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC

  • 2564 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C
2Mg + Si Mg2Si.
Trong phản ứng số oxi hóa của Si giảm từ 0 xuống -4, do vậy Si đóng vai trò là chất oxi hóa.


Câu 3:

Phản ứng nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

SiO2 không tác dụng với HCl.


Câu 4:

“ Thủy tinh lỏng” là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Silic đioxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

SiO2 + 2NaOH t0 Na2SiO3 + H2O

SiO2 + 2Mg t0   2MgO + Si

SiO2 + 4HF    SiF4 + 2H2O              


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận