16 câu trắc nghiệm Anken cực hay có đáp án

  • 7607 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chất X có công thức CH3-CHCH3-CH=CH2Tên thay thế của X là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

Xem đáp án

Đáp án B

Các đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức C5H10 là:


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Mạnh Quân

N

2 năm trước

Nguyễn Cẩm Tú

Bình luận


Bình luận