200 câu lý thuyết Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol có giải chi tiết (P1)

  • 4931 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đức khánh

Bình luận


Bình luận

Phúc
20:50 - 07/04/2021

Chọn 331 nhưng lại sai