310 Bài tập Hidrocacbon no, không no cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 6833 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon thơm? 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án C

Bảo toàn khối lượng: mY = mX = 1 × 9,25 × 2 = 18,5(g) 

nY = 18,5 ÷ (10 × 2) = 0,925 mol. 

|| nH2 phản ứng = ∆n = nX – nY = 1 – 0,925 = 0,075 mol


Câu 5:

Công thức phân tử của propilen là:

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận