Bài tập: Tính chất cơ bản của phân số chọn lọc, có đáp án

  • 1641 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu sai. Với a;bZ và b;m0 thì

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 2:

Phân số a/b là phân số tối giản khi ƯC(a; b) bằng

Xem đáp án

Đáp án là A

Phân số tối giản ( hay phân sô không rút gọn được nữa ) là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1


Câu 3:

Tìm số a; b biết 2456=a7=-111b

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy a = 3, b = -259


Câu 4:

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

Xem đáp án

Đáp án là C

Đáp án A: ƯCLN(2; 4) = 2 ≠ 1 nên loại

Đáp án B: ƯCLN(15; 96) = 3 ≠ 1 nên loại

Đáp án C: ƯCLN(13; 27) = 1 nên C đúng

Đáp án D: ƯCLN(29; 58) = 29 ≠ 1 nên D loại


Câu 5:

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 14/23 với số nào để được phân số 168/276

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: 168:14 = 12 và 276:23 = 12 nên số cần tìm là 12


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

m

1 năm trước

minh hạnh

Bình luận


Bình luận