Bài tập Ancol tác dụng với kim loại kiềm (P2)

  • 3209 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Cho 22,8 gam hỗn hợp gồm 2 ankanol A và B (trong đó có số mol 2 ancol bằng nhau và MA < MB) phản ứng hoàn toàn với Na vừa đủ thu được H2 và 31,16 gam muối. Chọn phát biểu không đúng

Xem đáp án

Đáp án A

=> CH3OH (C1)  và C5H11OH(C5)

     C2H5OH  (C2) và C4H9OH (C4)

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận