Phản ứng tách nước từ Ancol

  • 3235 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì loại nước thu được anken nên X là ancol no, đơn chức

Để ancol tách nước tạo anken duy nhất thì ancol bậc I hoặc ancol có tính đối xứng cao

X có 4 CTCT phù hợp


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hằng Thu
17:00 - 16/06/2020

em muốn biết công thức của 4 CTCT đó ạ