Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Đại Số có đáp án (Tự luận 3)

  • 579 lượt xem

  • 6 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

Kết quả các lần bắn của các xạ thủ được ghi lại ở bảng sau:

f. Có bao nhiêu lần bắn đạt điểm tuyệt đối và chiếm bao nhiêu phần trăm?

Xem đáp án »

f. Có 8 lần bắn đạt điểm tuyệt đối (1 điểm)

Số lần bắn đạt điểm tuyệt đối chiếm 8/30.100 = 26,67% (1 điểm)


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận